10 d’abril, 2012

Mataró 2012


No són fotos del 1940. Són d'aquest cap de setmana. Imatges similars s'han repetit a diverses poblacions de Catalunya. La qual cosa mostra l'atavisme d'una societat recurrent els valors de la qual no canvien en unes poques generacions. Sota el vernís de modernitat i d'obertura hi ha una societat arrelada en pous molt fons i molt foscos, aïllada de tot el que va aportar els Segle de les Llums. La mateixa societat de la Inquisició, de les monarquies absolutistes, del timbaler del Bruch i de les guerres carlistes, del José Antonio i del Caudillo.

No ens ha de sorprendre doncs que tinguem els governants que tenim, que no són més que un reflex d'aquest poble que calla.