20 de febrer, 2010

The Economist i la flexibilització del mercat laboral

La premsa internacional més representativa del neoliberalisme (en el sentit dels economistes de dretes, no amb el de StuartMil) carrega contra la "manca de flexibilitat del mercat laboral espanyol". Per la dreta global (i per l'empresariat en general) el que fa que Espanya no sigui competitiva és el cost de l'acomiadament dels treballadors.

Però veiem quins són aquests costos comparats amb els que hi han a d'altres Estats europeus. A Espanya acomiadar improcedentment a un treballador costa un màxim de 45 díes de salari per cada any treballat. A Àustria l'empresari ha de pagar dos mesos per any treballat. A França un acomiadament improcedent requereix el pagament de sis mesos per any treballat.

D'altra banda, si el cost de l'acomiadament (i la competitivitat) venen determinats pels salaris dels treballadors, convé saber quins són aquests salaris. Doncs segons la dades recollides per la Federació empresarial Europea FedEE els salaris mínims que existeixen a diferents països són els següents (s'indiquen les dates corresponents a les dades).

Andorra 915.20 euros (1.1.2009)
Àustria 1000,00 euros (1.1.2009)
Bèlgica 1440,67 euros (1.10.2008)
Espanya 633,30 (1.1.2010)
França 1342,0 euros (1.1.2010)
Grècia 740,0 euros (1.4.2009)
Gran Bretanya 1005,33 lliures esterlines (1.10.2009)
Holanda 1398,00 euros (1.7.2009)
Irlanda 1499,00 euros (1.7.2007)


Alemanya és una rara excepció, ja que no té fixat un salari mínim i té al legislació que permet un acomiadament més barat: només 15 dies per any treballat. El seu model laboral és possiblement el paradigma de la flexibilitat més desitjat per empresaris d'arreu del món.

I si atenem als salaris de les feines més competitives (és a dir les que generen major riquesa pel país) els salaris dels espanyols encara queden molt més mal parats en comparació als dels seus "homòlegs" europeus dels estats més desenvolupats.

El que és clar és que no hi ha una relació directa entre el cost de l'acomiadament (ni el cost dels salaris) respecte la competitivitat. Al 2010 França és possiblement l'Estat europeu més competitiu i amb més creixement (més que Alemanya) i en canvi té una molt menor "flexibilitat" laboral".

La realitat de la baixa competitivitat espanyola la trobem en que durant més de 35 anys els governs centrals i regionals han destruït la industria local més competitiva i han fet que es comprin productes d'alt valor afegit a països més desenvolupats (principalment a les economies francesa i alemanya) sense promocionar empreses pròpies clau per la creació de riquesa.

Aquesta pèrdua de competitivitat s'arrossega des dels temps en que en Jordi Pujol inaugurava (i finançava amb els nostres impostos)"maquiladoras" com les de SHARP i NISSAN a la vegada que deixava caure les empreses claus que haurien col·locat el nostre país en el lloc que li corresponia (Maquinista Terrestre i Marítima, Pegaso, Seat, ... per mencionar-ne les més grans i conegudes).

L'acord d'ingrés d'Espanya a la Unió Europea (llavors CEE) incloïa la renúncia a ser competitius tant en el sector industrial com en l'agricultura (com pot ser que importem pomes del Tirol italià?). La "Unió" Europea ha demostrat ser una eina molt efectiva per transferir capital públic Francès i Alemany (i també espanyol!) a les grans corporacions que han venut productes a Espanya, d'una forma molt similar al pla Marshall americà dels temps de la postguerra europea, amb la diferència de que els governs i els empresaris francesos i alemanys varen saber aprofitar els beneficis per regenerar les seves industries clau.

Podem dir en definitiva que baixa competitivitat espanyola (i catalana) ha contribuit enormement als beneficis de moltes grans empreses europees que mai han estat interessades en que Espanya sigui competitiva MALGRAT els baixos costos laborals espanyols.